Historien om Folketeaterpassasjen

Folketeaterbygningen ble reist i 1935 og var Oslos høyeste bygning. Både bygningen og teateret skulle speile den moderne tiden, en tid skapt for folket og fremtiden. Inspirasjonen lå i amerikansk høyhustradisjon, russisk strukturalisme og tysk ekspresjonisme, og skapte Norges mest gjennomførte Art Deco-bygg.
Både byggets fasade og Folketeaterpassasjen er fredet og inneholder arkitektur, utsmykninger og en dekorasjon som er vel verdt å ta en nærmere titt på. Velkommen til en historisk reise i Folketeaterpassasjen!

1935

«Skyskraperen» blir reist

Folketeaterbygningen ble reist i 1935 og var Oslos høyeste bygning. ”Skyskraperen” på folkemunne, skulle huse byens folketeater og være arbeiderbevegelsens høyborg.

1943

Oslos beste fiskebutikk

Kø foran Erling Moes fiskebutikk i Folketeaterpassasjen.

1962

Biler kjørte gjennom Folketeaterpassasjen

I 1962 kunne biler kjøre gjennom passasjen, og den ble en del av Oslos veinett.

1985

Passasjen blir bilfri

I 1985 ble det besluttet at Folketeaterpassasjen skulle stenges for biltrafikk med glassvegger og porter i begge ender. Det skulle også legges til rette for gågatemøblering i smalgangen for å sørge for et triveligere område.

2023

Ny magi i Folketeaterpassasjen

Med grundig historiekunnskap og nyskapende interiørdesign ble passasjen pusset opp sommeren 2023. Her kan du oppleve magiske teateropplevelser, fristende spisesteder og spennende småbutikker.