Mangfoldige butikker i Folketeaterpassasjen.

Folketeaterpassasjen ligger midt mellom Youngstorget og Storgata. Inne i passasjen tilbyr vi gode opplevelser på rekke og rad. I denne oversikten vil vi guide deg gjennom vårt mangfoldige utvalg av butikker.

B u t i k k e r

Våre butikker

Følg oss på Instagram